Senarai Latihan dan Pendidikan bagi tahun 2012

Seminar Integriti Warga Pendidik (SIWP)

Selain daripada mengajar guru berperanan sebagai ;

  1. Penyebar maklumat dan agen perubahan yang berkesan;
  2. Populasi guru mencakupi hampir 1/3 daripada populasi penjawat awam;
  3. Guru diakui sebagai kategori perkhidmatan yang mendapat kepercayaan tinggi orang ramai (dapatan kajian oleh BEIM-2005).

 

Seminar Integriti Warga Pihak Berkuasa Tempatan (SIW PBT)

  1. Perkhidmatan PBT merupakan perkhidmatan barisan hadapan kerajaan;
  2. Perkhidmatan yang mereka berikan menyentuh aktiviti harian individu berkaitan sampah, lampu dan rumput;
  3. Kebanyakan ketidak puasan hati orang ramai menyentuh perkhidmatan yang diberikan oleh PBT kerana orang ramai terpaksa membayar cukai pintu dan mengharapkan perkhidmatan yang sewajarnya daripada PBT
  4. Populasi penjawat di PBT adalah kira-kira 50,000 orang

 

Pages: 1  2